Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Jonavos žemė“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „JONAVOS ŽEMĖ“ narių dėmesiui !

2021 m. kovo 31 d. 16 val. šaukiamas kredito unijos “JONAVOS ŽEMĖ”, buveinės adresas Kauno g. 6, Jonava eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtuir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

10. Kredito unijos pavadinimo keitimas.

11. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome „Jonavos žemė“ kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti www.jonavoszeme.lku.lt ir asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje adresu: Kauno g. 6, Jonava.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. kovo mėn. 31 d. 15 val. į kredito unijos pašto dėžutę, esančią Kauno g. 6, Jonava, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: kujz@lku.lt. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. balandžio 9 d. 14 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Administracijos vadovė Rita Latviūnienė, tel. 8-349-50875, el. paštas kujz@lku.lt

Taip pat primename apie indėlių draudimą. Su dokumentais “Informacija indėlininkui” ir “Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai”, galite susipažinti KU “JONAVOS ŽEMĖ” arba interneto svetainėje www.iidraudimas.lt

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA

Balsavimo biuletenį rasite ČIA

VALDYBA

Atgal