05/06 

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaita patvirtinta ir įvertinta teigiamai.

  1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Valdybos ataskaita patvirtinta ir įvertinta teigiamai.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaita patvirtinta ir įvertinta teigiamai.

  1. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA:

  • Patvirtintas 2019 metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
  • Priimtas nutarimas dėl 2019 m. pelno paskirstymo tvarkos.
  1. SVARSTYTA: 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinta 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

  1. SVARSTYTA: Kiti klausimai.

6.1 Dėl situacijos kredito unijoje, kai nuosavas kapitalas yra mažesnis už pajinį kapitalą (KU įstatymo 32 str. 2 d.).

Su informacija susipažinta.

                                                                                                                               VALDYBA