04/27 

2020 m. balandžio mėn. 30 d. 16:00 val. šaukiamas kredito unijos “JONAVOS ŽEMĖ”,  pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas buveinės adresu: Kauno g. 6, Jonava, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kiti klausimai.

6.1. Dėl situacijos kredito unijoje, kai nuosavas kapitalas yra mažesnis už pajinį kapitalą (KU įstatymo 32 str. 2 d.).

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Kauno g. 6, Jonava.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti “JONAVOS ŽEMĖ” kredito unijos interneto svetainėje adresu: www.jonavoszeme.lku.lt arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu: Kauno g. 6, Jonava.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Rita Latviūnienė, tel.: (8 349) 50875, e.paštas: kujz@lku.lt

VALDYBA