03/31 

2020 m. balandžio mėn. 24 d. 14:00 val. šaukiamas kredito unijos “JONAVOS ŽEMĖ”,  visuotinis narių susirinkimas buveinės adresu: Kauno g. 6, Jonava, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kiti klausimai.

6.1. Dėl situacijos kredito unijoje, kai nuosavas kapitalas yra mažesnis už pajinį kapitalą (KU įstatymo 32 str. 2 d.).

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Kauno g. 6, Jonava.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Rita Latviūnienė, tel.: (8 349) 50875, e.paštas: kujz@lku.lt

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome “JONAVOS ŽEMĖ” kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti “JONAVOS ŽEMĖ” kredito unijos interneto svetainėje adresu: www.jonavoszeme.lku.lt arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu: Kauno g. 6, Jonava.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos balsadėžę, esančią kredito unijos patalpose, adresu: “JONAVOS ŽEMĖ kredito unija, Kauno g. 6, Jonava, LT- 55176 arba nuskenuotus/nufotografuotus atsiųsti el. paštu: kujz@lku.lt (originalus atsiųsti paštu).

Balsavimas raštu bus vykdomas iki 2020 m. balandžio mėn. 24 d. 13:00 val.

Neįvykus susirinkimui, pakartotinis – 2020 m. balandžio 30 d. 16 val. Išsami informacija www.jonavoszeme.lku.ltwww.lku.lt ir laikraštyje „Alio Jonava“.

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA

Balsavimo biuletenį rasite ČIA

Taip pat primename apie indėlių draudimą. Su dokumentais “Informacija indėlininkui” ir “Atvejai , kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai”, galite susipažinti KU “JONAVOS ŽEMĖ” arba interneto svetainėje www.iidraudimas.lt

VALDYBA